In samenwerking met

Orion 

Centrum voor Bewustwording & Gezondheid

Bij een aantal van mijn bezigheden, zoals het jaartraject en de Energetische Soundhealing werk ik samen met collega's en deze activiteiten vinden plaats in Orion.

Orion is een centrum voor bewustwording & gezondheid en hier staat de mens centraal.

Gezondheid en bewustzijnsgroei wordt benaderd vanuit mentaal, fysiek, spiritueel, emotioneel en sociaal perspectief. Deze verschillende factoren worden als evenwaardig en aanvullend beschouwd.

Er wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijke visie waarin alles wordt bekeken als een verbonden geheel. Dit begint initieel bij de verbinding van de mens met zichzelf, met anderen, met de natuur, en -voor wie er voor open staat- met de kosmos. 

Voor meer info zie  https://www.orion-centrum.be/